Voor verenigingen

Eindhoven Sport richt zich op het in beweging krijgen van sportverenigingen en -instellingen. Het team Verenigingsondersteuning van Eindhoven Sport helpt verenigingen bij de beweging naar bredere maatschappelijke sportverenigingen. Ze ondersteunen hen als het gaat om het vernieuwen van het aanbod en het bevorderen van onderlinge samenwerking. Dat doen ze door te adviseren bij vraagstukken op de meest relevante gebieden, maar ook binnen complexere trajecten zoals fusies, reorganisaties en maatschappelijk verantwoord ondernemen. We vinden het belangrijk synergie te realiseren door het verbinden en koppelen van diverse partijen zoals verenigingen, scholen, welzijnsinstellingen, sportbonden, kinderopvang en bedrijven. Hierbij werken we nauw samen met de buurtcoach uit het sociaal domein.

Daarnaast kunt u ook terecht bij onze verenigingsadviseurs voor vragen op thema’s zoals o.a. financiën, ledenwerving en behoud, sponsor- en vrijwilligersbeleid, hoe zet ik mijn sportaanbod beter in de markt, samenwerking en kansen bij sportbonden en koepelorganisaties. Heeft u een vraag of wilt u graag eens met een van onze verenigingsadviseurs sparren neem dan contact op met: 

Het buitenbad en Golfslagbad van de Tongelreep zijn definitief gesloten. Wij zijn wel nog open voor baantjes zwemmen! Vrij zwemmen kan deze zomer in het binnen- en buitenbad van het Ottenbad. 

Date: 
26 juni 2017

Let op: tot en met 25 augustus is baantjes zwemmen in het Ottenbad mogelijk vanaf 10.00 uur i.v.m. de zomervakantie.

Date: 
14 augustus 2017