Voor verenigingen

Eindhoven Sport richt zich onder andere op het in beweging krijgen van sportverenigingen en -instellingen. Het team Verenigingsondersteuning van Eindhoven Sport helpt verenigingen bij de beweging naar bredere maatschappelijke sportverenigingen. Ze ondersteunen hen als het gaat om het vernieuwen van het aanbod en het bevorderen van de onderlinge samenwerking. Dat doen ze door te adviseren bij vraagstukken op de meest relevante gebieden, maar ook binnen complexere trajecten zoals fusies, reorganisaties en maatschappelijk verantwoord ondernemen. We vinden het belangrijk om te zorgen voor een succesvolle samenwerking, door het verbinden en koppelen van diverse partijen zoals verenigingen, scholen, welzijnsinstellingen, sportbonden, kinderopvang en bedrijven. Hierbij werken we nauw samen met de buurtcoach uit het sociaal domein.

Daarnaast kunt u ook terecht bij onze verenigingsadviseurs voor vragen op thema’s zoals o.a. financiën, ledenwerving en behoud, sponsor- en vrijwilligersbeleid, hoe zet ik mijn sportaanbod beter in de markt, samenwerking en kansen bij sportbonden en koepelorganisaties. Heeft u een vraag of wilt u graag eens met een van onze verenigingsadviseurs sparren neem dan contact op met: 

De zomervakantie is begonnen! Bekijk hier de aangepaste openingstijden.

Date: 
7 juli 2018

De zomervakantie is begonnen! Klik hier voor actuele informatie over de openingstijden, onderhoud van de baden en zwem- en bewegingslessen. 

Date: 
6 juli 2018