Voortgang proces nieuwbouw Tongelreep

 

Afronding aanbesteding Tongelreep


Op 19 december 2017 heeft de Raad voor de Omvorming van de Tongelreep een krediet van €19.2 mln bestemd. Het betrof nieuwbouw van een gezinsbad in de Tongelreep, nieuwbouw van een 25-meter bad, instructiebad en reactiveringsbad. En daarnaast de vernieuwing van entree, horecaruimte, technische installaties en realisatie van de aansluiting met het Pieter van den Hoogenband zwemstadion. Dit alles volgens een programma van wensen en het schetsontwerp.

In dit raadsvoorstel is tevens gewezen op de risico's van prijsstijgingen in de bouw, met name gedurende het project. De kaders voor nieuwbouw zijn op meerdere momenten bepaald. Vervolgens is het project via een Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure aanbesteed. De aanbesteding betrof de bouwkundige, de elektrotechnische en de werktuigbouwkundige werkzaamheden. Er is uiteindelijk één aanbieding ontvangen. Na analyse van de aanbieding en na overleg met de aanbieder constateren we definitief dat met de aanbieding het aanbestede programma en ontwerp voor omvorming van de Tongelreep niet gerealiseerd kunnen worden.

Besluit van college van burgemeester en wethouders

  • Beëindigen van de aanbesteding en de opdracht van de aanbesteding van ‘Omvorming van de Tongelreep’ niet gunnen.
  • akkoord gaan met een opdracht tot een extern advies over de mogelijkheden om de Omvorming van de Tongelreep binnen de huidige gestelde kaders van de Raad te realiseren.
  • De advieskosten dekken uit het gereserveerde budget ‘Omvorming van de Tongelreep’
  • De gemeenteraad informeren met een raadsinformatiebrief.


De verwachting is dat er begin 2019 voldoende informatie is voor een voorstel over de vervolgstappen voor de Tongelreep. Zodra er meer informatie hierover is, dan volgt er een update op deze pagina.
 

Bekijk de raadsinformatiebrief