Voortgang proces omvorming Tongelreep

Update 13-3-2019 

Omvorming Tongelreep

Eind vorig jaar hebben we laten weten dat er een onderzoek werd opgestart naar aanleiding van het stopzetten van de aanbesteding voor de omvorming van de Tongelreep. Het doel van het onderzoek was het in kaart brengen van de mogelijkheden, binnen de richtlijnen die de Eindhovense gemeenteraad heeft gesteld, om de omvorming van de Tongelreep, in deze moeilijke bouwmarkt, te realiseren.

Inmiddels is dit onderzoek afgerond. De conclusie is, kort gezegd, dat op dit moment een zwemaccommodatie, zoals die eerder is aanbesteed en ontwikkeld in samenspraak met de gebruikers, niet kan worden gebouwd voor het geld dat beschikbaar is. Aan Synarchis (extern adviesbureau) is gevraagd wat eventueel wel mogelijk zou zijn binnen het budget. Zij geven aan dat voor het beschikbare budget, in plaats van de eerder bepaalde 8000m2, een zwemaccommodatie van 5000m2 gerealiseerd zou kunnen worden. Dit met voldoende voorzieningen voor de verschillende functies en doelgroepen van het bad. Vooral het recreatieve deel van het bad wordt in dit geval minder groot.

Het voorstel om het project op deze manier te vervolgen wordt in april in de gemeenteraad besproken.  

Bekijk het raadsvoorstel en adviesrapport

Update 20-12-2018

In september 2018 hebben we u als gebruiker van Nationaal Zwemcentrum de Tongelreep geïnformeerd over het stopzetten van de aanbesteding. Daarbij hebben we laten weten dat er een onderzoek werd opgestart. Doel van het onderzoek is het in kaart brengen van de mogelijkheden om de omvorming van de Tongelreep te realiseren, binnen de kaders die de Eindhovense gemeenteraad heeft gesteld.

Op dinsdag 4 december 2018 is de gemeenteraad bijgepraat over het programma Sport. Meer hierover in de presentatie Voortgangsrapportage Sport. Tijdens deze presentatie kwam ook het onderzoek kort aan bod. Wethouder Steenbakkers heeft aangegeven dat hij over de stand van zaken daarvan nog geen mededeling kon doen omdat het nog niet is afgerond. In tegenstelling tot wat het artikel in het Eindhovens Dagblad van dinsdag 18 december 2018 wellicht doet vermoeden. We verwachten de resultaten van het onderzoek in januari.

De wethouder gaat dan graag opnieuw met gebuikers van Nationaal Zwemcentrum de Tongelreep in gesprek. Zij worden hiervoor uitgenodigd.  We verwachten dat dit begin volgend jaar zal gebeuren.