Voortgang proces nieuwbouw Tongelreep

Vanaf dinsdag 6 september 2016 zijn het golfslagbad en het buitenbad gesloten. De andere baden van Nationaal Zwemcentrum de Tongelreep (waaronder het Pieter van den Hoogenband Zwemstadion) blijven gewoon open voor de bezoekers/verenigingen. Er zijn tal van andere mogelijkheden om te blijven zwemmen bij de Tongelreep en het Ottenbad.

Op weg naar de toekomst…

Graag willen we u op de hoogte houden over de ontwikkelingen van het golfslagbad en de nieuwbouw van Nationaal Zwemcentrum de Tongelreep. Eindhoven heeft In 2020 een nieuw, duurzaam gezinsbad. Het gaat om een zwembad voor gezinnen met kinderen, een nieuw 25-meterbad, instructiebad, een reactiveringsbad en een ligweide met waterspeelplaats/spraypark voor kinderen. In samenspraak met gebruikers (onder andere verenigingen) en andere belanghebbenden zijn de plannen voor de nieuwbouw uitgewerkt. Jakob Wedemeijer, wethouder actieve stad, diversiteit en vergunningen hierover: “Het mooie van dit nieuwe zwembad is dat het samen met de huidige gebruikers is bedacht. Het is daardoor een zwembad van en voor iedereen.” Op die manier komt het college van B&W tegemoet aan de wensen van de gebruikers en past het binnen de financiële kaders van de gemeenteraad. Tijdens de aanbesteding in mei 2018 blijkt dat de begroting niet toereikend is voor de realisatie van de nieuwbouw. Onder het kopje "update mei 2018" wordt een toelichting gegeven.

Zwembad voor iedereen

De gebruikers en andere betrokkenen hebben in verschillende inspraakrondes aangegeven waar een nieuw bad minimaal aan moet voldoen. Het resultaat is een zwembad met afsluitbare baden voor zicht en geluid, horeca met zicht op baden en buiten en een open verbinding met de ligweide bij mooi weer. Daarbij is er aandacht voor goede bewegwijzering en faciliteiten voor interactieve zwem- en bewegingslessen, voor alle doelgroepen inclusief aangepast sporten en voor vermaak en recreëren. Ook wilden de huidige gebruikers zo min mogelijk last hebben van de nieuwbouw, dus er zal gefaseerd gebouwd worden. Hierdoor kunnen gebruikers tijdens de verbouwing blijven zwemmen.

Dank voor uw betrokkenheid
Wethouder Jakob Wedemeijer (Sport) wil graag via deze weg ook alle betrokkenen bedanken voor de medewerking bij het proces om te komen tot dit plan! Hij vindt het mooie van dit nieuwe zwembad dat het samen met de huidige gebruikers is bedacht. Het is daardoor een zwembad van en voor iedereen. Hopelijk blijft u betrokken bij het proces.

Het wordt een zwembad met een dynamisch gezinsbad, afsluitbare baden voor zicht en geluid, horeca met zicht op baden en naar buiten en een open verbinding met de ligweide bij mooi weer. Daarbij is er aandacht voor goede bewegwijzering, faciliteiten voor interactieve zwem- en bewegingslessen voor alle doelgroepen, inclusief aangepast sporten en voor vermaak en recreëren. Ook wordt er rekening gehouden met de wens om zo min mogelijk last hebben van de nieuwbouw, door gefaseerd te bouwen. Hierdoor kunnen gebruikers tijdens de verbouwing blijven zwemmen.

Nieuwbouw goedkoper dan renovatie
De gemeente Eindhoven laat zien dat er in periodes van financieel zwaar weer tóch geïnvesteerd kan worden in voorzieningen waar alle Eindhovenaren profijt van hebben. Het nieuwe bad gaat € 19,2 miljoen kosten. Het nieuwe gezinsbad - dat op de plek van de huidige doelgroepenbaden en het voormalige golfslagbad komt - is goedkoper dan verbouwing van het huidige bad, omdat er nu meteen duurzaam en energiezuiniger gebouwd kan worden.

Veel lagere CO2-uitstoot
Belangrijk aan het nieuwe bad is het energiegebruik en de duurzaamheid. In de nieuwbouwplannen wordt zuiniger met energie omgegaan door betere isolatie en duurzame opwekking van warmte. Ook het Pieter van den Hoogenband Zwemstadion wordt straks verwarmd met warmtepompen die draaien op groene stroom. De gehele Tongelreep is dan vrijwel zonder gebruik van gas. De CO2-uitstoot kan met maar liefst 96% worden verminderd. Daarmee realiseren we een accommodatie die past binnen de ambitie van de gemeente om klimaatneutraal te worden. Voor deze verduurzaming heeft de raad een krediet van € 1,5 miljoen goedgekeurd.


Meer weten?

Bekijk het raadsvoorstel en bijbehorende documenten Bekijk het programma van wensen

 Lees meer over het open proces   Presentatie architect over omvorming Tongelreep

Update juli 2018:
Vervolg aanbesteding omvorming Tongelreep waarbij er een brief aan de leden van de raad over vervolg aanbesteding omvorming Tongelreep is gestuurd. Deze brief lezen, dat kan hier.

Update mei 2018:

Direct na het raadsbesluit in december 2017 is een openbare Europese aanbesteding gestart voor de nieuwbouw. De start was een openbare selectie van geschikte zwembadbouwers. De geselecteerde aannemers konden vervolgens inschrijven op het werk. De aanbesteding gaat over de bouwkundige, elektrotechnische en werktuigbouwkundige delen van het plan. In het krediet van de raad is voor dit deel 12 miljoen euro opgenomen. Het inschrijfbedrag is fors hoger dan het krediet dat voor deze onderdelen van het plan gekozen was.

Analyse
Het verschil tussen beschikbaar budget en benodigd budget (op basis van aanbesteding) is dermate groot dat dit naar verwachting vraagt om een tussenstap in het aanbestedingsproces. Daarom volgt nu een nadere analyse van dit resultaat in relatie tot de plannen -en planning- rondom de omvorming van het zwembad De Tongelreep. Met een raadsinformatiebrief is de gemeenteraad op 25 mei geïnformeerd. De nieuwe coalitie gaat na de installatie aan de slag om te bekijken wat de beste vervolgstappen zijn.

Update december 2017:

De gemeenteraad heeft op dinsdag 19 december besloten dat Eindhoven in 2020 een nieuw, duurzaam zwembad krijgt. Het gaat om een gezinsbad, een nieuw 25 meterbad, instructiebad, reactiveringsbad en een ligweide met waterspeelplaats/spraypark voor kinderen. Ook komen in De Tongelreep een nieuwe entree, horecaruimte, technische installaties en een goede aansluiting op het Pieter van den Hoogenband Zwemstadion.

De wensen van de gebruikers komen terug in de plannen én het plan past binnen de financiële kaders van de gemeenteraad.

Update november 2017:

Nieuwbouw goedkoper dan renovatie

De gemeente Eindhoven laat zien dat, in periodes van financieel zwaar weer met name in de zorg, tóch geïnvesteerd kan worden in voorzieningen waar alle Eindhovenaren profijt van hebben. Het nieuwe bad gaat 19,2 miljoen kosten. Bijna negen miljoen is al gereserveerd in de onderhoudsbudgetten voor de komende jaren. De raad beslist hierover op 19 december.

Het nieuwe gezinsbad, dat op de plek van de huidige doelgroepenbaden en het voormalige golfslagbad komt, is goedkoper dan het verbouwen van het huidige bad omdat er nu meteen duurzaam en energiezuiniger gebouwd kan worden. “We gaan investeren om te bezuinigen,” legt wethouder Wedemeijer uit. “Het zwembad wordt kleiner dan het voormalige golfslagbad. Daardoor gaan de stookkosten omlaag, is er minder toezicht nodig en minder schoonmaakwerkzaamheden. Daardoor kunnen we de prijs van een dagje recreatief zwemmen laag houden, namelijk 6.50 euro per dag. We rekenen op 125.000 recreatieve zwemmers per jaar.”

Veel lagere CO2-uitstoot

Belangrijk in het nieuwe bad is het energiegebruik en duurzaamheid. In de nieuwbouwplannen wordt zuiniger met energie omgegaan door betere isolatie en duurzame opwekking van warmte. Warmtepompen draaien straks op groene stroom en de gehele Tongelreep is vrijwel zonder gebruik van gas. De CO2-uitstoot kan met maar liefst 96% worden verminderd. Daarmee realiseren we een accommodatie die past binnen de ambitie van de gemeente om klimaatneutraal te worden.

Uitstellen geen optie

Uitstel van nieuwbouw is geen optie, omdat dan veel geld geïnvesteerd moet worden in een verouderd bad uit 1986, om weer aan de veiligheidseisen te voldoen. Ook is er dan geen mogelijkheid om recreatief te zwemmen in De Tongelreep. Het huidige golfslagbad zal helemaal worden gesloopt en daar zal meer groen voor terugkomen. Dit bad ging dicht omdat de gemeente geen waterpretpark wil exploiteren.

Update juli 2017:
De uitwerking van de nieuwe Tongelreep geschiedt door samenwerking. Gebruikers(groepen), maar ook andere partners in de stad zijn actief betrokken. We kiezen voor een open creatief proces op basis van Design Thinking. Het doel van dit proces is om te komen tot een concrete invulling van het Programma van Wensen voor de omvorming van de Tongelreep. Op dit moment is er een boekje gemaakt over het open proces en dit boekje is hier te downloaden

Een jaar geleden is het proces gestart om een open dialoog met de stad en met (zwem)verenigingen te houden om ideeën en wensen op te halen voor de toekomstige beleving en inrichting van de Tongelreep. De resultaten daarvan zijn februari 2017 gepresenteerd aan de gemeenteraad. Sindsdien zijn de ideeën en wensen uitgewerkt in ontwerpen en berekeningen van kosten. De bedoeling was om voor de zomervakantie aan de gemeenteraad hierover een voorstel te sturen. Door de actuele financiële situatie van de gemeente Eindhoven is dat niet haalbaar gebleken. Daarom heeft het college van burgemeester en wethouders vrijdag 7 juli 2017 een brief aan de gemeenteraad gestuurd.

In het kort komt het erop neer dat, zowel voor de huidige situatie van de Tongelreep als voor de toekomstige situatie met een gezinsbad, aanpassingen in de gemeentelijke meerjarenbegroting nodig zijn. Pas dan kan er worden voldaan aan de financiële randvoorwaarden die vorig jaar zijn meegegeven voor de toekomstige exploitatie van de Tongelreep. De meerjarenbegroting 2018-2021 is inmiddels vastgesteld door de raad, met daarin de genoemde exploitatiebedragen van € 3,2 mln. resp. € 3,1 mln.

De zomervakantie is begonnen! Bekijk hier de aangepaste openingstijden.

Date: 
7 juli 2018

De zomervakantie is begonnen! Klik hier voor actuele informatie over de openingstijden, onderhoud van de baden en zwem- en bewegingslessen. 

Date: 
6 juli 2018