Voortgang proces nieuwbouw/verbouw Tongelreep

Vanaf dinsdag 6 september 2016 zijn het golfslagbad en het buitenbad gesloten. De andere baden van Nationaal Zwemcentrum de Tongelreep (waaronder het Pieter van den Hoogenband zwemstadion) blijven gewoon open voor de bezoekers/verenigingen. Er zijn tal van andere mogelijkheden om te blijven zwemmen bij de Tongelreep. Neem deel aan een van de vele zwem- en bewegingslessen, kom baantjes zwemmen of ga zwemmen bij één van de de verenigingen in de Tongelreep. Ook kun je na de zomer recreatief blijven zwemmen bij het Ottenbad.

Op weg naar de toekomst…

Graag willen we je op de hoogte houden over de ontwikkelingen van het golfslagbad en de nieuw-/verbouw van Nationaal Zwemcentrum de Tongelreep. Nu het Golfslagbad gesloten is, komt hiervoor in de plaats een veelzijdig, eigentijds en ‘Eindhovens’ familiebad. In samenspraak met gebruikers (onder andere verenigingen) en andere belanghebbenden worden de plannen voor de nieuw-/verbouw de komende periode uitgewerkt. Jakob Wedemeijer, wethouder actieve stad, diversiteit en vergunningen, roept ook de inwoners op om mee te denken en praten over hoe het nieuwe familiebad er uit komt te zien. 

De voortgang

De uitwerking van de nieuwe Tongelreep geschiedt door samenwerking. Gebruikers(groepen), maar ook andere partners in stad zijn actief betrokken. We kiezen voor een open creatief proces op basis van Design Thinking. Het doel van dit proces is om te komen tot een concrete invulling van het Programma van Wensen voor de omvorming van de Tongelreep. Op dit moment is er een boekje gemaakt over het open proces en deze is hier te downloaden. Indien er nieuwe informatie naar voren komt, zal deze pagina weer worden geupdate. 

Juli 2017:
Een jaar geleden is het proces gestart om een open dialoog met de stad en met (zwem)verenigingen te houden om ideeën en wensen op te halen voor de toekomstige beleving en inrichting van de Tongelreep. De resultaten daarvan zijn februari 2017 gepresenteerd aan de gemeenteraad. Sindsdien zijn de ideeën en wensen uitgewerkt in ontwerpen en berekeningen van kosten. De bedoeling was om voor de zomervakanties aan de gemeenteraad hierover een voorstel te sturen. Door de actuele financiële situatie van de gemeente Eindhoven is dat niet haalbaar gebleken. Daarom heeft het college van burgemeester en wethouders vrijdag 7 juli 2017 een brief aan de gemeenteraad gestuurd.

In het kort komt het erop neer dat zowel voor de huidige situatie van de Tongelreep als voor de toekomstige situatie met een gezinsbad, aanpassingen in de gemeentelijke meerjarenbegroting nodig zijn. Pas dan kan er worden voldaan aan de financiële randvoorwaarden die vorig jaar zijn meegegeven voor de toekomstige exploitatie van de Tongelreep. Voor de jaren 2018 en 2019 gaat het om € 1,3 miljoen per jaar. Voor de toekomstige, omgevormde Tongelreep gaat het om € 1,1 miljoen per jaar. Deze voorstellen gaan pas na het zomerreces naar de gemeenteraad.

De tijden van het baantjes zwemmen zijn gewijzigd vanaf 30 oktober! Lees er hier meer over. Tevens is het Golfslagbad van de Tongelreep definitief gesloten. Je kan nog wel bij ons baantjes zwemmen, zwem- en bewegingslessen volgen en meedoen met actieve aqauasportieflessen!

Date: 
19 september 2017