Voortgang proces nieuwbouw Tongelreep

Bekijk update 20-12-2018 onderaan deze pagina.

Afronding aanbesteding Tongelreep

Op 19 december 2017 heeft de Raad voor de Omvorming van de Tongelreep een krediet van €19.2 mln bestemd. Het betrof nieuwbouw van een gezinsbad in de Tongelreep, nieuwbouw van een 25-meter bad, instructiebad en reactiveringsbad. En daarnaast de vernieuwing van entree, horecaruimte, technische installaties en realisatie van de aansluiting met het Pieter van den Hoogenband zwemstadion. Dit alles volgens een programma van wensen en het schetsontwerp.

In dit raadsvoorstel is tevens gewezen op de risico's van prijsstijgingen in de bouw, met name gedurende het project. De kaders voor nieuwbouw zijn op meerdere momenten bepaald. Vervolgens is het project via een Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure aanbesteed. De aanbesteding betrof de bouwkundige, de elektrotechnische en de werktuigbouwkundige werkzaamheden. Er is uiteindelijk één aanbieding ontvangen. Na analyse van de aanbieding en na overleg met de aanbieder constateren we definitief dat met de aanbieding het aanbestede programma en ontwerp voor omvorming van de Tongelreep niet gerealiseerd kunnen worden.

Besluit van college van burgemeester en wethouders

  • Beëindigen van de aanbesteding en de opdracht van de aanbesteding van ‘Omvorming van de Tongelreep’ niet gunnen.
  • akkoord gaan met een opdracht tot een extern advies over de mogelijkheden om de Omvorming van de Tongelreep binnen de huidige gestelde kaders van de Raad te realiseren.
  • De advieskosten dekken uit het gereserveerde budget ‘Omvorming van de Tongelreep’
  • De gemeenteraad informeren met een raadsinformatiebrief.

De verwachting is dat er begin 2019 voldoende informatie is voor een voorstel over de vervolgstappen voor de Tongelreep. Zodra er meer informatie hierover is, dan volgt er een update onderaan op deze pagina.

Bekijk de raadsinformatiebrief

Recente updates

Update 20-12-2018

In september 2018 hebben we u als gebruiker van Nationaal Zwemcentrum de Tongelreep geïnformeerd over het stopzetten van de aanbesteding. Daarbij hebben we laten weten dat er een onderzoek werd opgestart. Doel van het onderzoek is het in kaart brengen van de mogelijkheden om de omvorming van de Tongelreep te realiseren, binnen de kaders die de Eindhovense gemeenteraad heeft gesteld.

Op dinsdag 4 december 2018 is de gemeenteraad bijgepraat over het programma Sport. Meer hierover in de presentatie Voortgangsrapportage Sport. Tijdens deze presentatie kwam ook het onderzoek kort aan bod. Wethouder Steenbakkers heeft aangegeven dat hij over de stand van zaken daarvan nog geen mededeling kon doen omdat het nog niet is afgerond. In tegenstelling tot wat het artikel in het Eindhovens Dagblad van dinsdag 18 december 2018 wellicht doet vermoeden. We verwachten de resultaten van het onderzoek in januari.

De wethouder gaat dan graag opnieuw met gebuikers van Nationaal Zwemcentrum de Tongelreep in gesprek. Zij worden hiervoor uitgenodigd.  We verwachten dat dit eind januari zal gebeuren.