Voornemen sluiting sporthal Eckart

De gemeente is continu bezig om haar bedrijfsvoering te optimaliseren. Vandaar dat het college van burgemeester en wethouders aan de Eindhovense gemeenteraad voorstelt om sporthal Eckart vanaf 1 augustus 2020 sluiten en daarna te slopen. Op dinsdag 14 mei wordt dit behandeld in de Eindhovense raadsvergadering.

Daar zijn twee redenen voor:

  • de exploitatie van sporthallen in de stad kan beter en goedkoper door de sluiting van één sporthal in Eindhoven. Sporthal Eckart is één van de oudste sporthallen van Eindhoven en staat overdag voor het grootste gedeelte leeg.
  • De tweede reden is het feit dat de gemeente al een hele tijd op zoek is naar een goede plek voor SPILcentrum Eckart inclusief gymzaal. De huidige schoolgebouwen op de locaties Planetenlaan en Turfveldenstraat zijn namelijk aan vervanging toe.

De gemeente heeft gekeken naar een zo goed mogelijke oplossing. Die is gevonden door sporthal Eckart te slopen en op de plaats van de sporthal het nieuwe SPILcentrum te bouwen. Dat betekent dat de activiteiten in de sporthal ergens anders worden ondergebracht. Het gaat vooral om de activiteiten van de hoofdhuurder basketbalclub Almonte.

De plannen om te sporthal te sluiten zijn niet nieuw. Basketbalclub Almonte en de gemeente Eindhoven praten daarover al een aantal jaren met elkaar. De gemeente heeft een goede alternatieve locatie voor de club. Almonte wil niet verhuizen. Daarover zijn we het niet eens. Ook het plan voor nieuwbouw van de school in plaats van sporthal Eckart, is al eerder met de buurt besproken.

Planning

Het is nog niet duidelijk wanneer sluiting van de sporthal en de bouw van een school precies gaan plaatsvinden. De gemeenteraad moet de plannen eerst goedkeuren. Bovendien volgt nieuwbouw van de school pas, als de sluiting van de sporthal helemaal is geregeld. Als de plannen om de school te bouwen doorgaan, betrekken wij, samen met de school, ook de bewoners hierbij.

Meer informatie

Heeft u naar aanleiding van deze informatie vragen? Stuur de gemeente een bericht via het contactformulier op eindhoven.nl. U kunt ook bellen met het klantcontactcentrum via 14 040.

Bekijk het raadsvoorstel