Veelgestelde vragen en antwoorden over sluiting Golfslagbad en nieuwbouw Tongelreep

Graag willen we je op de hoogte houden over de ontwikkelingen over de sluiting van het golfslagbad. In het Eindhovense coalitieakkoord (dat 2 jaar geleden tot stand is gekomen) staat dat het golfslagbad van Nationaal Zwemcentrum de Tongelreep gesloten werd. Op 31 mei 2016 heeft de gemeenteraad van Eindhoven besloten dat het golfslagbad op dinsdag 6 september 2016 (einde zomerseizoen) gesloten werd. Maandag 5 september 2016 was de laatste dag dat het Golfslagbad open was.

Wanneer werd het golfslagbad gesloten?

Vanaf dinsdag 6 september 2016 zijn het golfslagbad en buitenbad gesloten. De andere baden van Nationaal Zwemcentrum de Tongelreep (waaronder het Pieter van den Hoogenband zwemstadion) blijven gewoon open. 

Wat is er veranderd vanaf 6 september 2016?

Op deze dag zijn het Golfslagbad en buitenbad gesloten. De recreatieve bezoekers kunnen vanaf die dag niet meer terecht in het golfslagbad (met de diverse glijbanen zoals de familieglijbaan en de turbotol). Het buitenbad is ook dicht vanwege einde seizoen. De alom bekende Hondenplons heeft nog wel plaats gevonden op 25 september 2016.

Wat gebeurt er met de andere baden?

De overige baden van de Tongelreep blijven tot de start van de nieuw-/verbouw open. Van Nationaal Zwemcentrum de Tongelreep wordt het deel dat overblijft (met uitzondering van het Pieter van den Hoogenband Zwemstadion) verbouwd. Het gebouw en de baden dateren uit de jaren ’80 en zijn aan renovatie toe. De nieuw-/verbouw betreft het huidige instructiebad (o.a. 25-meterbad, reactiveringsbad, kleedlokalen). Het zwemstadion met het 50-meterbad, het springbad en het trainingsbad) blijft zoals het nu is. Zodra er meer bekend is over de planning, informeren wij onze bezoekers hierover op deze pagina.

Wanneer is de nieuwbouw van het zwembad klaar?

Momenteel loopt er een onderzoek naar de aanbesteding 'Omvorming van de Tongelreep'. Zodra het onderzoek afgerond is plaatsen we op onze website de bevindingen. 

Welke gevolgen hebben de plannen voor…

Individuele recreatieve bezoekers: vanaf 6 september 2016 zijn het golfslagbad en het buitenbad gesloten. Individuele recreanten kunnen dus niet meer in deze baden terecht. Wel is er voor individuele recreanten de mogelijkheid om baantjes te zwemmen en/of deel te nemen aan de diverse groepslessen. Of kijk hier voor het complete aanbod. In het nog te ontwikkelen familiebad is straks wel weer ruimte voor de bezoekers om recreatief te zwemmen.

Baantjeszwemmers kunnen regulier terecht in het Pieter van den Hoogenband-bad en/of één van de andere baden. Vooralsnog geen gevolgen; mogelijk straks in verbouwingsperiode wel hinder.

Groepslessen in de instructiebaden gaan regulier door.

Verenigingen: bij sluiting van het golfslagbad ondervinden de verenigingen geen gevolgen; zij worden straks in co-creatie nauw betrokken bij de totstandkoming van de nieuwe plannen. Wat deze exact inhouden en wat dan de gevolgen zijn, is nu niet bekend.

Leden van zwemverenigingen: zie verenigingen. Vooralsnog geen gevolgen; mogelijk straks in verbouwingsperiode wel tijdelijk hinder.

Zwemlesklanten (alle doelgroepen): vooralsnog geen gevolgen; mogelijk straks in verbouwingsperiode wel hinder. Na verbouwing mogelijk aangepaste programmering.

Hoe lang blijft mijn abonnement of passe-partout geldig?

Het abonnement en de passe-partout blijven geldig zoals bij het afsluiten van het contract is overeengekomen (geldigheidsduur). Dit blijft ook zo. Bij sluiting van het golfslagbad blijven de andere voorzieningen toegankelijk. Je kunt dus zonder zorgen het abonnement of passe-partout blijven gebruiken en ook verlengen.

Krijg ik mijn geld (abonnement of passe-partout) terug als het aanbod wijzigt?

Mocht de situatie veranderen en wij het aanbod niet meer (compleet) kunnen leveren, dan volgt compensatie van het niet-gebruikte tegoed bij abonnement- of passe-partouthouders. Wil je toch restitutie aanvragen dan is dit mogelijk via het volgende formulier.

Welke alternatieven om te zwemmen zijn er voor mij?

Je kunt nog volop gebruik maken van de voorzieningen bij de Tongelreep. Ook kun je voor recreatief zwemmen terecht bij het Ir. Ottenbad.

Hoe zit het met het Ir. Ottenbad?

Het Ir. Ottenbad blijft zoals het is. Wel gaan we kijken in hoeverre we het gezamenlijke aanbod van Tongelreep en Ir. Ottenbad beter kunnen verdelen qua planning over de twee baden.

Blijft de naam Tongelreep bestaan?

Ja, de naam Nationaal Zwemcentrum de Tongelreep blijft bestaan. Ook de naam Pieter van den Hoogenband Zwemstadion blijft als onderdeel van het zwemcentrum bestaan voor het zwemstadion en het trainingsbad.

Er zijn verschillende groepssessies geweest, hoe zijn deze verlopen? 

Er zijn meerdere groepssessies geweest met verschillende doelgroepen van de Tongelreep. Tijdens deze sessies is er samen met deelnemers meer inzicht verkregen in hoe een bezoek aan de Tongelreep beleefd werd. Wat was leuk en wat was niet leuk? Hoe keken mensen aan tegen verschillende aspecten en voorzieningen? De uitwerking van deze sessies vind je op deze pagina

Wat is er tot nu toe gerealiseerd?

Er is een Programma van Wensen opgesteld waarin komt te staan welke baden de nieuwe Tongelreep allemaal zal bevatten (instructiebad, 25 meterbad, reactiveringsbad, recreatiebad, peuterbad en buitenvoorziening) en welke voorzieningen er verder allemaal in de nieuwe Tongelreep dienen te worden opgenomen. Daarbij gaat het om een herinrichting van de hal met een servicebalie, nieuwe kleedhokjes, natte- en droge horeca, maar daarnaast ook zaken als licht, geluid, ICT-voorzieningen, temperatuur van het water of een beweegbare bodem. Bekijk hier het programma van wensen.

Daarnaast is er ook een boekje gemaakt op basis van een creatief proces met Design Thinking. Het doel van dit proces is om te komen tot een concrete invulling van het Programma van Wensen voor de omvorming van de Tongelreep. Het boekje dat u nu voor u heeft beschrijft de resultaten van dit open proces. Deze resultaten zijn input voor het gedetailleerdere Programma van Wensen. Bekijk hier het boekje.

Waar kan ik terecht als ik andere vragen heb?

Je kunt terecht op onze website waar we belanghebbenden informeren over de verschillende fasen van dit proces. Via de contactpagina kun je op diverse manieren contact opnemen met ons of blijf op de hoogte via de nieuwsbrief.

  Inschrijven nieuwsbrief Stel je onbeantwoorde vraag!