Sporten op kunstgras

Sinds 2016 is de veiligheid van kunstgrasvelden veel in het nieuws geweest. Op deze pagina vind je meer informatie over kunstgras in de gemeente Eindhoven en het advies van landelijke partijen. 

Update 9-7-2018

Belangrijke update RIVM/STOWA-rapport Milieuonderzoek rubbergranulaat
Staatssecretaris van Infrastructuur & Waterstaat, mevrouw Stientje van Veldhoven - Van der Meer heeft dinsdagmiddag 3 juli het RIVM-briefrapport 2018-0072 ‘Verkenning milieueffecten rubbergranulaat bij kunstgrasvelden’ en het rapport van STOWA 2018-37 ‘Rubbergranulaat op kunstgrasvelden (verkenning milieueffecten voor het aquatisch ecosysteem)’ aangeboden. Meer weten over wat hier instond? Bekijk dan hier in het document.

Update 14-2-2017

Televisieprogramma ZEMBLA
Het televisieprogramma ZEMBLA  zendt a.s. woensdag 15 februari om 21:20 uur bij de VARA op NPO 2 een vervolg op de uitzending van 5 oktober jl. uit met de titel:  'Gevaarlijk spel, het vervolg'. Wij verwachten dat hierover mogelijk weer veel aandacht van andere (lokale) media, voetbalclubs en vragen kunnen ontstaan. In de bijlage is de tekst van de vooraankondiging van Zembla meegenomen.

 Standpunt RIVM, GGD GHOR, KNVB, VSG, e.a.

Vereniging Sport en Gemeenten volgt het standpunt van o.a. RIVM, GGD GHOR en de KNVB dat het spelen op met rubber ingestrooid kunstgras veilig is om op te spelen. Het onderzoek van RIVM van eind december 2016 geeft ook geen andere inzichten. Meer informatie nodig? Lees hier het volledige document.

Geen wijziging van standpunt RIVM

Deze ochtend heeft Vereniging Sport en Gemeenten uitvoerig contact gehad met het RIVM. Het RIVM heeft geen aanleiding om haar advies te wijzigen. Namelijk dat er gewoon gesport kan worden op kunstgrasvelden met SBR-rubbergranulaat. Vereniging Sport en Gemeenten volgt het standpunt van het RIVM.

Medio december worden de uitkomsten van het RIVM-onderzoek verwacht. Wij adviseren om dit officiële onderzoek af te wachten.

Ook de KNVB (Koninklijke Nederlandse Voetbalbond), VSG (Vereniging Sport en Gemeenten) en RIVM (Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) hebben een advies opgesteld. Via de volgende links lees je de adviezen en antwoorden op veelgestelde vragen:


Update 21-12-2016

Rapport van RIVM inzake het dossier.
Nieuwe bevindingen RIVM met betrekking tot het onderzoek 'Gezondheidsrisico's SBR Rubbergranulaat'. Lees er hier alles over in het volgende document.

Reactie: Jakob Wedemeijer
‘Het is fijn dat met het rapport van RIVM nu duidelijk is dat voetballen op granulaat veilig is en dat er dus geen grote gevaren zijn geweest de afgelopen jaren. Er zitten giftige stoffen in het granulaat, maar ze komen er niet uit. Na het kerstreces gaat wethouder Jakob Wedemeijer met voetbalsclubs (met kunstgras) in gesprek om te horen hoe het rapport bij de verenigingen is ontvangen. In Eindhoven staan voor 2017 geen nieuwe kunstgrasvelden gepland.’

Update 29-11-2016
Rubbergranulaat en kunstgras n.a.v NOS-journaal 27-11-2016

Zondagavond (zondag 27 november j.l.) is in de uitzending van het NOS-journaal om 20.00 uur een item behandeld over de mogelijke gezondheidsrisico’s van SBR-rubbergranulaat. In het item zijn enkele resultaten uit het onderzoek van de bandenbranche gepresenteerd en becommentarieerd door een toxicoloog. De uitzending wekt de indruk dat er nieuwe feiten zijn, maar deze zijn er niet.

Het nieuwsitem zorgt echter weer voor veel onrust bij verenigingen, omdat de uitkomsten van het onderzoek worden vergeleken met de consumentennorm voor chemische stoffen. Hierdoor wordt de norm voor chemische stoffen vaak overschreden. Voor rubbergranulaat geldt echter een andere norm.

Binnen zogenaamde REACH-verordeningen worden stoffen op basis van gebruik geclassificeerd. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen een voorwerp en een mengsel. Rubbergranulaat valt onder de categorie mengsels. Hiervoor geldt dus ook een andere norm. Meer informatie over REACH kunt u hier vinden op de website.

Update: 3-11-2016
Veldonderzoek samen met voetbalclubs:

Op 100 willekeurig gekozen kunstgrasvelden worden monsters genomen van het granulaat. Deze monsters worden vervolgens geanalyseerd in het laboratorium om te zien welke stoffen er in welke hoeveelheid in zitten. Dit geeft een representatief beeld van het rubbergranulaat in Nederland. Om te weten of de stoffen in het rubbergranulaat effect kunnen hebben op de gezondheid, is het belangrijk om te weten of er ook stoffen vrij kunnen komen in omstandigheden waarin mensen blootgesteld worden aan rubbergranulaat. Denk hierbij aan bijvoorbeeld huidcontact of het inslikken het granulaat. Ook is het belangrijk om te weten of het lichaam deze vrijgekomen stoffen ook opneemt. Met de laboratoriumresultaten van dit onderzoek en de nieuwe literatuurkennis kunnen we een betere inschatting maken van mogelijke gezondheidsrisico’s.

Hoe gaat het RIVM te werk? Dat is hier te zien.
Officiele berichtgeving van het RIVM lezen? Dat kan hier.  

Update: 5-10-2016
Uitzending Zwembla

Hier lees je de reactie van gemeente Eindhoven naar aanleiding van de uitzending van Zembla op woensdag 5 oktober 2016. De antwoorden op de raadsvragen GL (dhr. R. Thijs) over onrust rondom gebruik kunstgrasvelden zijn hier te bekijken. Studio040 ging op onderzoek uit en kwam tot conclusie dat de korrels inderdaad giftig zijn, zoals ook Zembla al constateerde. Ook de gemeente is om een reactie gevraagd of dit een reden is om de kunstgrasvelden te sluiten. Wethouder Renate Richters heeft daarop deze reactie gegeven aan Studio040.

Naar aanleiding van de uitzending van Zembla zijn er veel vragen gesteld. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) geeft de antwoorden op deze vragen in een vraag en antwoord document. 

Heb je vragen naar aanleiding van deze antwoorden of gegeven adviezen, neem dan contact op met Paul van Poppel via telefoonnummer 06- 5379 0672.