Open Club

Door als sportaanbieder zowel leden als niet-leden met een open houding te benaderen, haal je het beste uit de ander. Je bent ondernemend, je bent uitnodigend, gaat de samenwerking aan, je denkt aan de behoefte die bestaat bij betrokkenen uit de omgeving en je houdt je vast aan een langetermijnvisie. Als Open Club sta je nooit stil. Je wilt steeds ontdekken wat de behoeften zijn van je doelgroep en de buurt en probeert hierop in te spelen. Je ontplooit daardoor steeds nieuwe activiteiten, naast de al bestaande 'Open Club activiteiten'. Je biedt dan ook meer dan alleen je eigen hoofdsport of het reguliere aanbod. Beleid op ontwikkeling, kwaliteit en scholing van sporttechnisch arbitrerend en bestuurlijk kader is een continu proces. Naar onze visie werkt deze manier van denken tot ledenbinding, -behoud, -groei, meer bedrijvigheid op jouw vereniging en geef je de bestaansrecht van jouw club continuïteit. (Bron NOC*NSF)

Laat je inspireren

Onze verenigingsadviseurs sluiten zich aan bij bovenstaande visie van NOC*NSF over de Open Club gedachte. Wij adviseren en inspireren ambitieuze verenigingen graag bij het verwezenlijken van hun Open Club droom. Dit doen wij onder de noemer #openclubseindhoven. Volg ons ook op twitter via deze hashtag. Het ontwikkelen tot een Open Club kent verschillende mogelijkheden en uitdagingen. Door middel van onze Open Club coaches helpen wij sportaanbieders uit de gemeente Eindhoven bij deze ontwikkeling. Dit realiseren we door onze Open Club coaches op verschillende lagen binnen de organisatie van een sportaanbieder te laten opereren. De Open Club coach wordt ingezet als verlengstuk van de club op plekken waar het de club ontbreekt aan kennis, kunde, mankracht of tijd.

Pilot

Vanaf september 2016 zijn de al eerder genoemde sportclubs gestart met een pilot waarvoor de Open Club coach wordt ingezet. Zij zijn 'teamgenoot' van het project. Naast het reguliere advies wat je altijd van je verenigingsadviseur mag verwachten, biedt de Open Club coach hulp bij het leggen van verbindingen in de wijk, de uitvoer van het project en de implementatie daarvan. Ze vormen het verlengstuk van de club waardoor zij zichtbaar zijn in de wijk, aanwezig kunnen zijn op het sportcomplex overdag en aan kunnen sluiten bij bijeenkomsten en overlegorganen die overdag plaatsvinden.  

Aanpak

Voor het bepalen van de ontwikkeling richting een Open Club gebruikt de Open Club coach de metafoor van de 'ladder'. Een sportaanbieder die gebruik maakt van haar bestaande community om in te spelen op de behoeften van de leden (denk aan huiswerkbegeleiding, obesitas begeleiding, etc.) betreden hiermee al de eerste treden van deze ladder. Vervolgens kun je als club kijken wat je kunt betekenen voor betrokkenen (loopgroepje voor ouders, bedrijfssport voor sponsoren) om uiteindelijk de samenwerking aan te gaan met omliggende organisaties in de omgeving. De inzet van het product Connecting Café is hier een bewezen meerwaarde in.

Een sportaanbieder is al een Open Club in ontwikkeling zodra hij de ladder beklimt. Sterker nog; een club die partijen wel naar binnen haalt maar haar eigen leden vergeet mee te nemen in deze ontwikkeling, is niet automatisch de ultieme Open Club.

Nieuwsgierig geworden? Kijk dan op de website van NOC*NSF voor meer informatie of neem contact op met Eva Sanders via e.sanders@eindhoven.nl of telefoonnummer 06 14 74 76 59.

Op woensdag 24 en donderdag 25 april 2019 zijn het instructiebad en reactiveringsbad gesloten vanwege onderhoud.

Date: 
19 april 2019