Onwijs fit!

Het project Onwijs Fit! stimuleert een gezonde leefstijl bij de schoolgaande jeugd. Onwijs Fit! is een samenwerking tussen Sportformule Eindhoven en de GGD Brabant-Zuidoost en heeft het etiket ‘goed beschreven’ gekregen. Het project is ook van start gegaan in de gemeente Eersel en Helmond.

Wat doet Onwijs Fit?

Combinatiefunctionarissen van de gemeente Eindhoven kijken naar de leefstijl van leerlingen door motoriek- en fittesten uit te voeren in groep 2 en groep 7 van de basisschool en in klas 2 van het voortgezet onderwijs. De individuele resultaten van de motoriek- of fittest bespreekt de jeugdarts of jeugdverpleegkundige van de GGD met de leerlingen en ouders tijdens het preventief gezondheidsonderzoek (PGO) dat op de scholen plaatsvinden.

Advies op maat

De leerlingen krijgen dan een advies op maat gebaseerd op de resultaten die ze behaald hebben. Daarnaast worden ook de groepsresultaten van de testen met de school besproken. School, GGD en de combinatiefunctionaris bekijken dan samen of de resultaten aanleiding geven tot het opzetten en uitvoeren van gezondheids- en sportactiviteiten en dit leidt uiteindelijk op het formuleren van een schoolgezondheidsbeleid op school. De combinatiefunctionaris besteedt in de gymlessen aandacht aan de resultaten en stimuleert de kinderen positief in deze lessen en in de naschoolse lessen. Het uiteindelijke doel is het realiseren van gedragsveranderingen, zowel op individueel als op collectief niveau.