Meer inkomsten voor verenigingen

De inkomstenbronnen van jouw vereniging vergroten is een van de grootste uitdagingen die jij als penningmeester hebt. Wanneer je een aantal zaken op een juiste manier implementeert, zul je als penningmeester merken dat het makkelijker is om bijvoorbeeld sponsoren en nieuwe leden te werven. Ook kun je hier een aantal tips vinden om de contributie van jouw leden sneller te innen. 

Sponsoren

Sponsorinkomsten zijn een van de belangrijkste inkomstenbronnen voor jouw sportvereniging. Om sponsoren aan jouw vereniging te binden, is in de huidige tijd een lastige klus. Door de huidige economische ontwikkelingen willen bedrijven een commercieel belang hebben, voordat ze zich willen binden aan jouw vereniging. Hoe beter jouw vereniging inspeelt op de wensen en behoeften van bedrijven, des te groter de kans is dat je sponsoren binnenhaalt. Voor meer informatie verwijzen wij je door naar bijlage 1 van de toolkit. Je kunt ook het handboek van sponsorwerving raadplegen voor een uitgebreidere uitleg.

Contributie

Een andere belangrijke inkomstenbron voor jouw vereniging is de contributie. Het innen van de contributie is een belangrijk onderdeel voor het voortbestaan van jouw vereniging. Levert het innen van de contributie problemen op? Hier geven wij je 5 tips om de contributie sneller binnen te krijgen.

Ledenwerving

Leden zijn de basis van jouw sportvereniging. Het werven van de leden is een grote uitdaging. Naast het werven van nieuwe leden moet je vereniging ook zijn huidige leden behouden. Wanneer een lid zich prettig voelt binnen de vereniging zal dit alleen maar positieve gevolgen hebben. Meer tips over het werven en behouden van leden vind je via ledenwerving voor clubs.