Hoe verdien ik geld voor mijn vereniging?

Sinds enkele jaren bepaalt de gemeente in het kader van het vitaliteitsonderzoek de vitaliteitsindex van de Eindhovense sportverenigingen. Hierbij worden een aantal verenigingsaspecten die samen het functioneren van een vereniging bepalen gemonitord: het ledenverloop, het kader, kwaliteit accommodatie, de financiën en het beleid.   

Zoals al eerder in de nieuwsbrieven vermeld is een aspect dat de verenigingen de laatste jaren steeds vaker als knelpunt ervaren, hun financiële situatie. Bij de gemeente uit zich dat nagenoeg altijd in het uitblijven van betalingen voor de gebruikmaking van gemeentelijke sportaccommodaties. Zowel in het belang van de verenigingen als het belang van de gemeente wordt strakker gestuurd op het nakomen van betalingsverplichtingen van de sportverenigingen. 

Een goed financieel beleid is onmisbaar voor elke vereniging. Als vereniging krijg je onder andere te maken met belastingen, het innen van contributie, sponsoring en dergelijke. Hieronder worden thema’s behandelt en stof uitgelegd waar iedereen, die zich met financiën bezig houdt, wat aan heeft. Hier staat dus niet alleen informatie voor de penningmeester, maar ook voor mensen die in een kascommissie zitten. Door een goed financieel beleid kan er sneller stuurinformatie verkregen worden. Aan de hand van onderliggende stukken moet u zelf een heel eind op weg kunnen komen. Echter kunt u bij vragen altijd terecht bij de verenigingsadviseurs van Eindhoven Sport: Judith van Berkel, Eva Sanders en Jasper van Hoof.