Connecting Café

Van de sportvereniging wordt verwacht een veilige plek te zijn voor haar (jeugd)leden op fysiek en sociaal vlak. Onderwerpen waar verenigingen mee te maken krijgen zijn onder andere alcoholgebruik, discriminatie, intimidatie, sport en gezondheid en sportiviteit en respect. Daarnaast wordt ook de verantwoordelijkheid voor het welzijn van de leden steeds meer toegeschreven aan de maatschappelijke rol van een sportvereniging. Denk hierbij aan de opvoedende rol van de jeugd, de beperking van milieuschade en de wijkfunctie. De activiteiten in het kader van de maatschappelijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid reiken verder dan de eigenlijke doelstellingen van de sportverenigingen. Het versterken van deze maatschappelijke rol biedt gelukkig ook veel kansen. Denk hierbij aan de naamsbekendheid en het positieve imago. Een vereniging die zich op het maatschappelijke vlak weet te onderscheiden, maakt meer kans op ledenaanwas, subsidies en sponsoring.

Het concept Connecting Café

In de Sportvisie staan verschillende doelen beschreven voor het verder uitbreiden van de maatschappelijke rol van sportvereniging. De gemeente is de partij die verbindingen tot stand brengt en zorgt dat dingen mogelijk gemaakt worden. Om deze rol op te pakken worden er Connecting Cafés bij sportverenigingen georganiseerd. Onderstaand wat meer informatie over dit concept

Waarom Connecting Café? 

Verbinding maken tussen sportvereniging (met name buitensportverenigingen) en maatschappelijke partners (waaronder Lumens) door deze partijen uit te nodigen voor een informele bijeenkomsten op de sportverenigingen rondom het thema “Sport als middel/Sport in de wijk”. Sportverenigingen en maatschappelijke partners voeren al activiteiten uit rondom het thema Sport als middel/Sport in de wijk of denken hier over na. Door deze partijen uit te nodigen, laten vertellen wat ze al doen, leren ze elkaar (nog beter) kennen en informeren ze elkaar over het bestaande aanbod en ideeën. Door de werkvorm ontstaan nieuwe ideeën en samenwerkingen en worden deze tijdens de bijeenkomst omgezet in concrete acties en afspraken.

Eindhoven Sport start deze bijeenkomsten op en blijft deze vooralsnog organiseren totdat de onderlinge samenwerking tussen partijen structureel is geworden.

Het buitenbad is helaas gesloten. Deze gaat weer open op 28 april 2018. Tot dan!

Date: 
19 april 2018